Torhout als merk: huisstijl Torhout levende stad - oprichting communicatiedienst

Mijn inbreng:

  • Logo Torhout levende stad: trekker werkgroep: beslissing, budgetten vrijmaken, kiezen logo en huisstijl
  • Oprichting communicatiedienst: verantwoordelijk voor aanwerving communicatieambtenaar en efficiënte werking dienst
  • Politieke trekker van projecten als nieuwe website met digitaal loket (samen met schepen van IT), betere dienstverlening, …