Personeel: warm en efficiënt personeelsbeleid - samengaan van stad en OCMW

Samengaan stad en OCMW: nieuwe structuur met andere clusters, diensten samengevoegd (personeelsdiensten, financiën, facility, poetsdiensten)

  • Trekker werkgroep
  • (Mee) uittekenen structuur
  • Schakel tussen administratie en politiek voor bepalen structuur en schalen
  • Verantwoordelijk voor effectieve uitrol: wijze organiseren interne examens, effectief samenwerken in stadskantoor

 

Warm en efficiënt personeelsbeleid:

  • Ik sta garant voor degelijke en objectieve aanwervingen, meer competentiegericht en minder diplomagericht
  • Verantwoordelijk voor projecten rond organisatiecultuur (teambuilding, personeelsfeest), welbevinden op het werk (enquête, werkgroepen en uitwerking), actief aanwezigheidsbeleid, gerichte vervangingen, …